Audyty budynków

audytAudyt budynków to zbiór czynności analizujących i oceniających stan faktyczny bezpieczeństwa pożarowego danego obiektu. Cały ten proces skupia się na dokładnej oraz wnikliwej kontroli budynku wraz ze znajdującą się w nim instalacją. Jest to również dobry sposób na zweryfikowanie, czy wszelkie wymogi prawne zostały dopełnione. Dodatkowo ocenie podlega również cała dostępna dokumentacja. 

 

Jak przebiega proces audytu ppoż.? 

W firmie STM-PRO nasz zespół uprawnionych i doświadczonych specjalistów przeprowadza skuteczne i szczegółowe audyty budynków. 

W trakcie realizacji tego rodzaju usługi przeprowadzane są takie czynności jak:

  • kontrola danego budynku i instalacji oraz zweryfikowanie ich zgodności z obowiązującymi normami i przepisami,
  • ogólna kontrola i dokonanie oceny stanu budynku wraz ze znajdującymi się w nim urządzeniami, sprzętami oraz instalacjami przeznaczonymi do gaszenia pożaru,
  • sprawdzenie i przeanalizowanie dostępnej dokumentacji,
  • weryfikacja aktualnych szkoleń oraz procedur postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia pożarowego

Na koniec każdego audytu ppoż. sporządzany jest specjalny raport, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące przebiegu danej procedury. Zamieszczone są w nim również stwierdzone nieprawidłowości ochrony przeciwpożarowej, a także rozwiązania pozwalające na sprawną eliminację zauważonych wad oraz zwiększanie bezpieczeństwa pożarowego w danym obiekcie.