Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

gaśnicaW naszej firmie opracowujemy dokładne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz zajmujemy się ich aktualizacją. Każdy egzemplarz składa się z części opisowej, graficznej, a także zawiera załączniki, takie jak np. oświadczenie pracowników o zapoznaniu się z instrukcją i nie tylko. Jest to także obowiązkowy element każdego obiektu użyteczności publicznej, takiego jak m.in. biurowce, szkoły, kina, hotele bądź też zakłady produkcyjne i magazynowe, w których znajduje się powierzchnia pożarowa wynosząca powyżej 1000 m3 i istnieje zagrożenie wystąpienia wybuchu. Informacja ta powinna być umieszczana w miejscach widocznych i łatwo dostępnych dla ekip ratowniczych.

 

Informacje niezbędne do stworzenia instrukcji ppoż. 

W STM-PRO, nasi wykształceni i uprawnieni specjaliści sporządzą dla Państwa czytelne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zgodne z obowiązującymi normami oraz regulacjami prawnymi. Aby usprawnić przebieg tego rodzaju usługi i dokonać adekwatnej wyceny, każdorazowo prosimy o dostarczenie nam informacji takich jak:

  • rozmiar danej powierzchni oraz obiektu,
  • krótki opis określający rodzaj firmy oraz jej branżę, 
  • wszelką posiadaną i najistotniejszą dokumentację, np. projekty budowlane.

Warto również pamiętać, że według prawa każda instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być aktualizowana, przynajmniej raz na 2 lata. Wskazaniem do jej modyfikacji jest także wprowadzenie wszelkich zmian przeznaczenia obiektu oraz sposobu jego użytkowania.