Ochrona przeciwpożarowa

gaśnicaOchrona przeciwpożarowa (ppoż.) służy zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru w danym budynku lub pomieszczeniu. Produkty z tej kategorii znacząco minimalizują ryzyko powstania ognia. W naszej firmie oferujemy kompletny sprzęt gaśniczy oraz wszystkie inne artykuły ppoż. Posiadamy zarówno małe gaśnice domowe, jak i kompletne zestawy przeznaczone do gaszenia większych budynków. Nasz asortyment wyposażony jest także we wszelkiego rodzaju hydranty, gaśnice, a także instrukcje oraz znaki przeciwpożarowe. Znajdą u nas Państwo takie marki jak Satel, Roger, Aritech itp. Każdy z oferowanych produktów posiada dodatkowo atesty oraz krajowy certyfikat CNBOP.

 

Aktywne i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Ochrona przeciwpożarowa dzieli się na dwa rodzaje. Wśród nich wyróżnia się:

aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe – to zbiór sprzętów oraz systemów, które uaktywniają się w wyniku wykrycia dymu bądź pożaru. Pełnią funkcję sygnalizacyjną i informacyjną. Do tej grupy produktów należą m.in.:

  • instalacje sygnalizacji pożaru (ISP),
  • stałe urządzenia gaśnicze (SUG),
  • hydranty wewnętrzne,
  • systemy oddymiania,
  • urządzenia zraszaczowe. 

bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe – to grupa produktów, które wbudowywane są w daną konstrukcję, a ich zadaniem jest spowolnienie bądź całkowita likwidacja rozprzestrzeniającego się ognia. Do tego zbioru artykułów należą m.in.:

  • kanały oddymiania,
  • kanały kablowe,
  • impregnacje i zabudowy przeciwogniowe,
  • drzwi oraz ściany przeciwpożarowe,
  • wszelkie zabezpieczenia systemów technicznych.