Konserwacja systemów pożarowych

mężczyzna konserwujący instalację ppożKonserwacja systemów pożarowych jest obowiązkową kontrolą przeprowadzaną w celu szczegółowego i wnikliwego sprawdzenia wszystkich elementów instalacji przeciwpożarowych. Proces ten zapewnia zachowanie odpowiedniego stanu technicznego badanego sprzętu, co wpływa przede wszystkim na jego skuteczność. Jest to obowiązkowa procedura podlegająca przepisom prawnym, którą należy wykonywać okresowo, ale nie rzadziej niż raz w roku. Wskazaniami do wykonania tego rodzaju usługi są także wszelkie awarie, ukryte wady, uszkodzenia mechaniczne oraz inne zauważone nieprawidłowości. 
W STM-PRO zapewniamy przeprowadzenie rzetelnych i profesjonalnych konserwacji systemów pożarowych. Nasz zespół uprawnionych i wyszkolonych specjalistów dokładnie sprawdzi każdy szczegół danej instalacji, a następnie sporządzi odpowiedni protokół. W trakcie przeglądu kontrolowane są m.in. czujki pożarowe, systemy sterowania, klapy pożarowe, ręczne przyciski ostrzegawcze, a także pozostałe sygnalizatory dźwiękowe oraz wizualne. Do realizacji tego typu usługi zawsze podchodzimy z niecodzienną sumiennością. Wnikliwie badamy każdy element sprawdzanego systemu, a w razie potrzeby dokonujemy bezzwłocznych likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości. Zapewniamy kompleksową obsługę na najwyższym poziomie.