Przeglądy, konserwacja, legalizacja gaśnic

przegląd gaśnicW STM-PRO wykonujemy kompleksowe przeglądy, konserwacje i legalizacje gaśnic. Ich głównym zadaniem jest dokładne sprawdzenie stanu technicznego urządzenia, co ma znaczący wpływ na zachowanie i zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego.
Konserwacja gaśnic -  to proces, którego funkcją jest zachowanie danej gaśnicy w dobrym i odpowiednim stanie. Czynności te mają bezpośredni wpływ m.in. na bezpieczną eksploatację. 
Legalizacja gaśnic - to zespół zadań obejmujących dokładny przegląd i konserwację urządzenia. Jeśli kontrolowana gaśnica spełnia wszystkie wymagania metrologiczne, wówczas specjalista dokonujący tych czynności wystawia zaświadczenie dowodu legalizacji gaśnicy.

 

Jak często powinno się wykonywać przeglądy gaśnic?

Czynności przeglądu gaśnic zgodnie z prawem powinny być przeprowadzane okresowo, co najmniej raz w roku. Warto również pamiętać, że środki gaśnicze po upływie kilku lat tracą swoje właściwości. Z tego powodu co 5 lat należy wymieniać je na nowe. 
Ponadto przeglądy gaśnic są obowiązkową procedurą narzuconą na każdego rodzaju obiekty. Wszystkie przepisy dotyczące tej czynności reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz. 719). Zamieszczone są w nim wszystkie najważniejsze informacje i wytyczne dotyczące norm oraz zasad wykorzystywania gaśnic i przeprowadzania ich kontroli.